• Program


  A Nyugat császára

  A Nyugat császára

  Is­me­rős a tör­té­net. Az el­du­gott kis falu nincs­te­len lakói szebb élet­ről áb­rán­doz­nak. A vá­rat­la­nul meg­ér­ke­ző ide­gent kör­be­cso­dál­ják, aki azzal hen­ceg, hogy meg­öl­te a saját apját. Synge hu­mo­ra és naiv me­sé­lő­ked­ve a leg­na­gyob­bak közé emel­te víg­já­té­kát, me­lyet a Pesti Szín­ház­ban Ru­dolf Péter állít szín­pad­ra.

  Aktuális előadások

  J. M. Synge: A NYUGAT CSÁSZÁRA

  Ren­de­ző: Ru­dolf Péter

  Ajánló


  Marék Veronika: Boribon és Annipanni Ajánlott életkor: 3+ 90 perc egy szünettel

  Ha létezik tűz és víz, akkor az egészen biztosan Don Baker és Jill…  © Minden jog fenntartva - MusicalInfo.hu 2006-2016