• Program


  Honderű

  Honderű

  Három sokat meg­élt öreg­úr ba­rát­nő­jük­nél, An­na­ma­ri­nál ta­lál­koz­nak, hogy egy be­csü­let­be­li ügy vé­gé­re jár­ja­nak.

  Spiró György így ír nagy­si­ke­rű ko­mé­di­á­já­ról: „A ke­resz­tény kö­zép­osz­tály leg­jobb­ja­i­ról írtam meg a Hon­de­rűt, és na­gyon sze­re­tem. Jó volt ár­nyal­tan és pon­to­san fo­gal­ma­zó sze­rep­lők lel­ké­ből meg­szó­lal­ni az ál­ta­lá­nos szel­le­mi rom­lás­ban, jó volt el­időz­ni e bölcs és ta­pasz­talt em­be­rek kö­zött.”

  Szereposztás:
  An­na­ma­ri................. Bör­csök Enikő
  Fríd­hof..................... Lu­kács Sán­dor
  Pu­kánsz­ky............... Kern And­rás
  Zol­tán­ffy................... Már­ton And­rás
  Vancs­u­ra.................. Orosz Ákos

  Ügye­lő: Kormányosi Miklós                            
  Súgó: Jároli Helga
  Dísz­let: Szlávik István                      
  Jel­mez: Szakács Györgyi
  Dra­ma­turg: Balassa Eszter
  Ren­de­ző: Valló Péter

  Ajánló


  A Madách Színház újabb világsikert hoz Budapestre: 2021. szeptember 10-11-12-én bemutatja az Aranyoskám…

  A Madách Színház bemutatja Disney és Cameron Mackintosh: MARY POPPINS című musicaljét P.…

  A járványhelyzet miatt új időpontban kerül megrendezésre az előadás. A megvásárolt jegyek automatikusan…  © Minden jog fenntartva - MusicalInfo.hu 2006-2016